Disk, rengöring och desinfektion av utrustning och instrument

neodisher EM 5L (32155)
Flytande additiv med emulgerande och skumdämpande effekt. För maskinell rengöring inom bl.a. kosmetika- och farmaceutisk industri.

neodisher FA 5L (NE) (32090)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat

neodisher LaboClean A8 1kg (32100)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - koncentrat i pulverform. Maskinell rengöring av laboratorieglas i medicinska, biologiska och kemiska laboratorier samt laboratorier inom livsmedelsindustrin.

neodisher LaboClean FLA 5L (NE) (32120)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat, fosfatfri. Maskinell rengöring av laboratorieglas på laboratorier inom industri, näringsforskning och medicin

neodisher LaboClean FT 10L (32080)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat. Maskinell rengöring av glasvaror i laboratorier inom t.ex. bakteriologi, Användningsområden: virologi, nukleärmedicin samt för t.ex. infusionsflaskor, gasflaskor och utrustning i apotek. Passar även för livsmedelsindustri och färgindustri.

neodisher MediClean Forte 5L (NE) (32070)
neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

neodisher MediClean Forte 220kg (NE) (32075)
neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

neodisher MediKlar 5L (NE) (32060)
Sköljmedel för användning i diskdesinfektorer/specialdiskmaskiner.

neodisher N 5L (NE) (32130)
Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat

neodisher ProTech 9 5L (32150)
Mildalkaliskt flytande rengöringsmedel för maskinell rengöring av kretskort inom elektronikindustrin.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.