Disk, rengöring och desinfektion av utrustning och instrument

Eco-Preclean 0,5l (11280)
Avsedd för förbehandling av instrument och endoskop. Lämpar sig särskilt väl vid blötläggning av blodiga instrument och endoskop. Löser upp blodrester och andra kroppsvätskor, innan maskinell rengöring.

neodisher EM 5L (32155)
Flytande additiv med emulgerande och skumdämpande effekt. För maskinell rengöring inom bl.a. kosmetika- och farmaceutisk industri.

neodisher FA 5L (NE) (32090)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat

neodisher LaboClean A8 1kg (32100)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - koncentrat i pulverform. Maskinell rengöring av laboratorieglas i medicinska, biologiska och kemiska laboratorier samt laboratorier inom livsmedelsindustrin.

neodisher LaboClean FLA 5L NE (32120)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat, fosfatfri. Maskinell rengöring av laboratorieglas på laboratorier inom industri, näringsforskning och medicin

neodisher LaboClean FT 10L (32080)
Alkaliskt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat. Maskinell rengöring av glasvaror i laboratorier inom t.ex. bakteriologi, Användningsområden: virologi, nukleärmedicin samt för t.ex. infusionsflaskor, gasflaskor och utrustning i apotek. Passar även för livsmedelsindustri och färgindustri.

neod. MediClean forte 5L (NE) (32070)
neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

neod. MediClean Forte 220kg (32075)
neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

neodisher MediKlar 5L (NE) (32060)
Sköljmedel för användning i diskdesinfektorer/specialdiskmaskiner.

neodisher N 5L (NE) (32130)
Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.