neodisher ProTech 9 5L

32150

Mildalkaliskt flytande rengöringsmedel för maskinell rengöring av kretskort inom elektronikindustrin.

Produktblad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.