Insatser&tillbehör

TH033 Washer Trolley 2 Levels AWD-8 (8-119905033)
2-hyllors vagn till AWD655-8, lämplig för disk av mindre till mellanstora kvaliteter kirurgiska instrument.

TH034 Washer Trolley 3 Levels AWD-8 (8-119905034)
3-hyllors vagn till AWD655-8, lämplig för disk av mindre till mellanstora kvaliteter kirurgiska instrument.

TH037 Washer Trolley MIS AWD-8 (8-119905037)
Vagn till AWD655-8 för disk av ihåliga instrument och minimiinvasiva instrument.

TH043 2-level Support Grid (8-119905043)
2-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av stort gods.

TH054 Washer Trolley 4 Removable Levels AWD-10 (8-119905054)
4-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av stora kvantiteter av kirurgiska instrument. Flyttbara hyllplan med diskarm.

TH057 Washer Trolley for 15 pair of Shoes AWD-10 (8-119905057)
Vagn till AWD655-10 för disk av skor.

TH058 Washer Trolley Anaesthetic AWD-10 (8-119905058)
Vagn till AWD655-10 för disk av anestesiinstrument.

TH060 Washer Trolley MIS AWD-10 (8-119905060)
Vagn till AWD655-10 för disk av ihåliga instrument och minimiinvasiva instrument.

TH062 Washer Trolley Glassware 3 Levels AWD-10 (8-119905062)
3-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av glas.

TH067 Washer Trolley for 4 Vessels AWD-8 (8-119905067)
1-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av cylindriska objekt.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.