TH034 Washer Trolley 3 Levels AWD-8

8-119905034

3-hyllors vagn till AWD655-8, lämplig för disk av mindre till mellanstora kvaliteter kirurgiska instrument.

With Spray Arms

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.