VÅRT PRODUKTUTBUD

 

 

Att använda högkoncentrerade och väl anpassade produkter är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett optimalt slutresultat. Vi har sedan 1987 försett professionella användare med produkter och system som är speciellt utvecklade för den Nordiska marknaden och dess höga krav. Vi förser idag Svensk sjukvård och mer än hälften av landets kommuner med produkter som säkerställer en god hygienisk standard. Som kund till Rekal får du hjälp med att välja rätt produkter som är anpassade för just de krav och behov som ni har.

För mer information, kontakta din lokala representant eller kundtjänst.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.