TH067 Washer Trolley for 4 Vessels AWD-8

8-119905067

1-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av cylindriska objekt.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.