neodisher MediClean Forte 5L (NE)

32070

neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

Produktblad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.