neodisher N 5L (NE)

32130

Surt neutraliserings- och rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner - flytande koncentrat

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.