AF2-45PG Column Bedpan Washer Manual

8-112102035

AF2 45 är en mindre spoldesinfektor som rengör behållare med en serie högtrycksvattencykler som levereras genom strategiskt placerade fasta och roterande dysor, vilket åtföljs av en termisk desinficeringsfas med ånga. Kammarstorlek 66 liter. Manuell lucka.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.