Spoldesinfektorer

AF2-60PEG Vers "E" Automatic Opening Floor Drain (8-111102119FD)
AF2 60 PEG är en högeffektiv spoldesinfektor med en mängd olika standard- och tillbehörsfunktioner för att möta dina behov i fråga om infektionskontroll. AF2 60 PEGs automatiska driftfunktioner är utvecklade för att minska risken för korskontamination och på samma gång erbjuda högeffektiva rengörings- och desinficeringsresultat. Stödjer beröringsfria driftrutiner med en IR-sensor som tillval eller fotpedal för att öppna dörren.

AF2-60PEG Vers "E" Automatic Opening Wall Drain (8-111102119WD)
AF2 60 PEG är en högeffektiv spoldesinfektor med en mängd olika standard- och tillbehörsfunktioner för att möta dina behov i fråga om infektionskontroll. AF2 60 PEGs automatiska driftfunktioner är utvecklade för att minska risken för korskontamination och på samma gång erbjuda högeffektiva rengörings- och desinficeringsresultat. Stödjer beröringsfria driftrutiner med en IR-sensor som tillval eller fotpedal för att öppna dörren.

AF2-45PG Column Bedpan Washer Manual (8-112102035)
AF2 45 är en mindre spoldesinfektor som rengör behållare med en serie högtrycksvattencykler som levereras genom strategiskt placerade fasta och roterande dysor, vilket åtföljs av en termisk desinficeringsfas med ånga. Kammarstorlek 66 liter. Manuell lucka.

AF2-45PEG Column Thermal Bedpan Washer Floor Drain (8-112102107FD)
AF2 45 är en mindre spoldesinfektor som rengör behållare med en serie högtrycksvattencykler som levereras genom strategiskt placerade fasta och roterande dysor, vilket åtföljs av en termisk desinficeringsfas med ånga. Kammarstorlek 66 liter. Automatisk lucka via beröringsfri IR sensor eller fotpedal.

AF2-45PEG Column Thermal Bedpan Washer Wall Drain (8-112102107WD)
AF2 45 är en mindre spoldesinfektor som rengör behållare med en serie högtrycksvattencykler som levereras genom strategiskt placerade fasta och roterande dysor, vilket åtföljs av en termisk desinficeringsfas med ånga. Kammarstorlek 66 liter. Automatisk lucka via beröringsfri IR sensor eller fotpedal.

Deko 190 2X Spoldesinfektor (28303)
DEKO 190LC (Logic Controlled) är konstruerad och tillverkad för att överträffa de normala prestanda och konstruktionskrav som anges i ISO EN 15883-1 Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav och Del 3: Krav och tester för spoldesinfektorer som använder sig av termisk desinfektion för rengöring och desinficering av bäcken, urinflaskor, rondskålar samt andra behållare för mänskligt avfall, tillsammans med säkerhetskraven enligt IEC 61010-2-040: Särskilda krav på spoldesinfektorer som används inom det medicinska, farmaceutiska eller veterinära området.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.