Insatser&tillbehör

TH033 2-level Washing Trolley (8-119905033)
2-hyllors vagn till AWD655-8, lämplig för disk av mindre till mellanstora kvaliteter kirurgiska instrument.

TH034 3-level Washing Trolley (8-119905034)
3-hyllors vagn till AWD655-8, lämplig för disk av mindre till mellanstora kvaliteter kirurgiska instrument.

TH037 MIS Trolley (8-119905037)
Vagn till AWD655-8 för disk av ihåliga instrument och minimiinvasiva instrument.

TH038 Anaesthetic Trolley (8-119905038)
Vagn till AWD655-8 för disk av anestesiinstrument.

TH043 2-level Support Grid (8-119905043)
2-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av stort gods.

TH054 Movable 4-lev Trolley (8-119905054)
4-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av stora kvantiteter av kirurgiska instrument. Flyttbara hyllplan med diskarm.

TH057 Shoe Washing Trolley 15p (8-119905057)
Vagn till AWD655-10 för disk av skor.

TH058 Anaesthetic Trolley (8-119905058)
Vagn till AWD655-10 för disk av anestesiinstrument.

TH060 MIS Trolley (8-119905060)
Vagn till AWD655-10 för disk av ihåliga instrument och minimiinvasiva instrument.

TH062 3-level for Glassware (8-119905062)
3-hyllors vagn till AWD655-10 , lämplig för disk av glas.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.