Ecosept Handdesinfektion Gel 85% 600ml

11877

Etanolbaserad handsprit som används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Baserat på etanol som effektivt avdödar mikroorganismer och därmed förhindrar smittspridning via händer. Har återfettande verkan och är lämplig för användning inom hälso-, sjukoch tandvård, veterinärvård, livsmedelsproduktion, barnomsorg och i andra arbetsmiljöer som ställer stora krav på god handhygien. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktblad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.