Gigasept FF neu 2L

11834

För desinfektion och rengöring av kirurgiska och övriga känsliga medicinska instrument inom sjuk- och tandvård. Speciellt anpassad för optiska och värmekänsliga endoskop samt för ultraljudsprober. Glutar- och formaldehydfritt desinfektions- och rengöringsmedel. Dokumenterad baktericid, fungicid, virucid och sporicid effekt. God materialfördragsamhet.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.