Gigasept FF neu 2L

11834

För desinfektion och rengöring av kirurgiska och övriga känsliga medicinska instrument inom sjuk- och tandvård. Speciellt anpassad för optiska och värmekänsliga endoskop samt för ultraljudsprober. Glutar- och formaldehydfritt desinfektions- och rengöringsmedel. Dokumenterad baktericid, fungicid, virucid och sporicid effekt. God materialfördragsamhet. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.