Granuler Wexiödisk 10kg

10-2097260

För Wexiödisk’s granulatdiskmaskiner med olika branding. Granulatets egenskaper är utformat för att ge maximalt diskresultat enligt användningsområdet.Godkänt för användning i samband med livsmedel och ofarligt att förtära. Lägre miljöpåverkan genom mindre vatten-, kem- och energiförbrukning än vid normal grovdiskning. Normalt ingen blötläggning eller förspolning med vatten.Granulaten har normalt lång livslängd och återanvänds disk efter disk.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.